IOM, insan onuruna yakışır ve düzenli göçün hem göçmenlere hem de topluma fayda sağladığı ilkesine bağlıdır.

Göçmenlerin ve IOM üye devletlerinin ihtiyaçları arasında köprü kuran Göç Sağlığı Birimi (MHD), ortaklarla yakın iş birliği içinde, göçmenlerin ve hareket halindeki toplulukların fiziksel, zihinsel ve sosyal esenliğine katkıda bulunur, onların ve ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

Göçmenler ve hareket halindeki nüfuslar, düzensiz göç, dil engelleri, göçmenleri kapsayan sağlık politikalarının yetersizliği ve hizmetlere erişilememesi gibi çeşitli faktörler nedeniyle temel sağlık hizmetlerine erişimde birçok engelle karşı karşıya kalmaktadır.

Bu tür eşitsizlikler göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların refahını etkiler ve HIV, tüberküloz, sıtma ve gribin önlenmesi, tedavisi ve ortadan kaldırılması gibi küresel sağlık hedeflerinin gerçekleştirilmesine zarar verir. Bu nedenle, IOM'nin “sağlıklı topluluklarda sağlıklı göçmenler” hedefine ulaşmak için Göç Sağlığı Birimi, bu hizmetlerin yararlanıcılar için faydalı, erişilebilir ve adil olmasını sağlamak için onurlu bir şekilde göçmenler ve hareket halindeki nüfuslar için kapsamlı, önleyici ve iyileştirici sağlık hizmeti sunmaktadır.

Öte yandan IOM, madde bağımlılığını önleyerek ve psikososyal destek sağlayarak ruh sağlığını geliştirmek için göçmen topluluklardaki hedeflenen yararlanıcılara zararlı madde kullanımının riskleri konusunda bilgilendirme ve beceri geliştirme hakkında farkındalık oluşturma gibi yenilikçi ve interaktif yaklaşımlar aracılığıyla farklı ülkelerde düzenlediği kampanyalarda etkili sonuçlar elde etmiştir.

Kurumlar Arası Daimi Komite'nin Küresel Sağlık Kümesi'nin bir üyesi olarak, yakın zamanda Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı'nın ve DSÖ'nün iş birlikçi ortaklarından biri olarak, IOM, sağlık sisteminin toparlanmasını, dayanıklılığının desteklenmesinin yanısıra, insani ve halk sağlığı acil durumlarına yanıt vermede giderek daha önemli bir rol almaktadır.

IOM'nin insani ve halk sağlığı acil durumlarına sağlık müdahalesi, insani ilkeleri ve insan onurunu korurken hayat kurtarmayı, morbiditeyi azaltmayı ve acıları hafifletmeyi amaçlar. Ayrıca sağlık, özellikle IOM'nin Kamp Koordinasyon ve Yönetim Kümesi lideri olduğu doğal afetlerde, IOM'nin genel insani müdahalesinin entegre bir bileşenidir. Küresel olarak IOM, krizden etkilenen nüfuslara, hükümetlere ve ev sahibi topluluklara, farklı ülkelerde temel sağlık bakım sistemlerini güçlendirmeleri ve yeniden kurmaları için yardımcı olur.

Türkiye'de IOM MHD, üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilen göçmen ve mülteciler için, göçmenlerin sağlığı, topluluklar ve toplum üzerinde olumsuz bir etkisi olabilecek insan hareketliliğinin potansiyel halk sağlığı tehdidini en aza indirmek için hem gönderen hem de alıcı ülkelerin sağlığı için Göç Sağlığı Değerlendirmesi (MHA) yürütmektedir.

Göç Sağlığı Değerlendirmesi ayrıca, bir göçmenin seyahate uygunluğunu değerlendirerek, gerektiğinde stabilizasyon tedavisine ve ayrılış öncesi bakıma yardımcı olarak veya özel seyahat düzenlemeleri yaparak ve varışta bakımın sürekliliğini kolaylaştırarak seyahat sırasında veya yararlanıcıların varışından sonra olumsuz sağlık olaylarını önler. MHD Türkiye, yararlanıcıların sağlıklarını iyileştirmek için önleyici ve iyileştirici eylemlerde bulunmalarını sağlamayı amaçlayan sağlık eğitimi ve danışmanlığı yoluyla mültecileri aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı aşılamakta, olası tedavi sağlamakta ve olumlu sağlık arama davranışlarını desteklemektedir. Göçün türüne ve ülkeye özgü yönergelere bağlı olarak, MHD Türkiye tarafından potansiyel yararlanıcılarına aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 • Tıbbi ve bağışıklık geçmişinin gözden geçirilmesi
 • Ayrıntılı fiziki muayene ve Ruh sağlığı değerlendirmesi
 • Diğer paydaşlarla iş birliği içinde radyolojik veya laboratuvar incelemeleri
 • Test öncesi ve sonrası danışmanlık
 • Uzman istişaresi için sevk
 • Seyehat öncesi/seyahat için uygunluk kontrolleri (PEC'ler)
 • Ayrılış öncesi tıbbi prosedürler (PDMP'ler)
 • Aşıların uygulanması
 • Tüberküloz için doğrudan gözlem tedavisi (DOT) için sevk
 • Gizliliği koruyarak bilgi veya belgeleri uygun göçmenlik veya halk sağlığı yetkilileriyle paylaşılması
 • Seyahat için tıbbi refakat ve düzenlemeler sağlanması