Göç yönetiminin merkezinde tüm göçmenlerin insan haklarının korunmasının sağlanması vardır. Bazı kategorilerdeki göçmenler diğerlerine göre daha hassastır ve özel koruma ve yardım gereksinimi içindedir. Bu göçmenler arasında aşağıdakiler sayılabilir: 

 •  İnsan ticareti mağdurları, 
 •  İstismara uğramış göçmenler, 
 •  Refakatsiz veya ailesinden ayrılmış göçmen çocuklar, 
 •  Mülteciler, 
 •  Sığınmacılar, 
 •  Vatansızlar, 
 •  Yerinden edilmiş, sıkışmış göçmenler, 
 •  Krize yakalanan göçmenler, 
 •  Azınlık grupları, 
 •  Kadınlar, yaşlılar, engelliler ve gençler

Kriz durumlarında veya karmaşık göç akımlarında yardım ve koruma sağlamak amacıyla hassas göçmenlerin spesifik ihtiyaçlarının tespit edilmesi özellikle önemlidir. 

IOM, gönüllü yardımlı geri dönüş ve yeniden entegrasyon (AVRR), insan ticaretiyle mücadele etkinlikleri ve refakatsiz küçükler de dahil sıkışmış ve savunmasız göçmenlere yardım sağlanmasına destek olacak politika ve teknik rehberlik sağlayarak göçmenlere yardım etmektedir.

IOM Türkiye, İnsan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Ulusal Yönlendirme Mekanizmasının güçlendirilmesinde ve Destekli Gönüllü Geri Dönüş için bir Ulusal Yönlendirme Sistemi kurulmasında  Türk Hükümeti’ne destek vermeye devam etmektedir. Göçmenlere daha fazla yardımcı olabilmek için IOM Türkiye aşağıdakileri hedeflemektedir:

 •  Kamu kurumu paydaşların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi 
 •  Ulusal ve bölgesel düzeylerde işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi
 •  Düzensiz giriş yapan hassas göçmenlerin korunmasını sağlamak için ihtiyaç esaslı bir yaklaşımın başlatılması.