Suriye Krizi’nin bir sonucu yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından ve devam eden insani yardım programlarına ek olarak, farklı statüdeki göçmenlerin işgücü piyasasına katılımı Türkiye'de göç politikaları oluşturma ve uygulama süreçlerinin belirleyici faktörlerinden biri haline gelmiştir. Tüm göçmenler insana yakışır istihdam fırsatlarına erişme, kendilerine ve sevdiklerine bakma hakkına sahiptir. Göçmenlerin, özellikle de çatışmadan kaçanların, istikrarlı bir gelire sahip olmaları; göç sonrası fiziksel durumları, psikolojik sağlıkları ve katıldıkları yeni topluma uyumları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu doğrultuda IOM, Türkiye’nin işgücü piyasasının uluslararası işgücüne dair ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uluslararası işgücü politikasının uygulanması konusunda kurumsal ortakların desteklenmesi, düzensiz işgücü göçüyle mücadele edilmesi ve göçmen işçilerin haklarının savunulması ve kayıtlı istihdamlarının teşviki amacıyla başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Değinilen yaklaşımı devamlı kılabilmek adına IOM İşgücü Göçü ve İnsani Kalkınma Ekibi ilgili ulusal ortaklarıyla işbirliği içinde; geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası öğrenciler dahil olmak üzere vasıflı göçmenleri Türkiye’ye çekmek, büyüme potansiyeline sahip Türk ve Suriyeli işletmeleri destekleyerek istihdam yaratarak gelişmekte olan sektörlerde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak ve Türkiye’nin gelişen sektörel ihtiyaçları doğrultusunda farklı statüdeki göçmenlere insana yakışır istihdam yolları geliştirilmesine destek sağlamak alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.