Mart 2012 tarihinden bu yana IOM Türkiye göçmenlerin, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların daha iyi ve daha istikrarlı bir hayat sürmelerine yardımcı olmak için temel sağlık ve sosyal hizmetler de dahil olmak üzere insani yardım sağlayan BM Kuruluşları, STK ve hükümet ortaklarının eş-güdümlü çaba ve çalışmalarının bir parçası haline gelmiştir. 17 ilde belediyeler ile kurulan güçlü işbirliği sayesinde, IOM tarafından başlatılan girişimler göçmenler, mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında sosyal uyumun geliştirilmesine katkı sağlamaya devam ediyor.  Bu katkıları da kısaca başlıklar altında açıklamak mumkun.  

  • Nakit Temelli Yardımlar (CBI): Türkiye’de yaşayan mülteci nüfusu içinde en hassas durumda olan kişiler, yeniden doldurulabilir kartlar ve belirli tedarikçiler  sayesinde kendilerini ve ailelerini desteklemek için temel ihtiyaçlarını satın alabiliyor. Nakit Temelli Müdahale Programı hem göçmenlere kendi ihtiyaçlarına en uygun olan ürünü satın alma seçeneği sunuyor hem de yerel Türk işletmelerini resmi olarak bu sürece dahil etmeyi hedefliyor.     
  • Acil Durum Vaka Yönetimi (ECM): Mevcut saha operasyonlarını temel alan bu programlar, mevcut hizmetler ile karşılanması mümkün olmayan özel, karmaşık veya çok yönlü yardım ihtiyaçlarını karşılamak ve bireyleri ve aileleri bu yönde desteklemek amacıyla oluşturulmuştur. Örneğin; tıbbi malzeme tedariki ve tedavi, ulaşım, konaklama, gıda, gıda dışı ürünler ve diğer özel ihtiyaçların fonlanması. 
  • Mobil Psikososyal Destek Ekipleri (MPSS): MPSS ekipleri, çok sayıda göçmen topluluğun ve özellikle hassas durumda olan kişilerin yaşadığı stratejik bölgelerde konumlanmıştır. Faaliyetler her bir göçmenin ve ev sahibi topluluğun ihtiyacına göre belirlenmektedir. Bu bağlamda yetişkin ve çocuklar için psikososyal destek sağlanmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında doğrudan katılımcıların kendisinden gelen fikirler de dikkate alınmaktadır. Örneğin; resmi psikososyal özel ve grup seansları, Suriyeli ve Türk topluluk üyeleriyle yemek pişirme faaliyetleri, kültürel alanların ziyaret edilmesi, spor ve sanat aktiviteleri yapılan etkinliklere örnektir.
  • Okul Ulaşımı: Okula ulaşım maliyetinin eğitim önündeki engellerden biri olmasından dolayı, Türkiye’nin 13 ilinde okul transferi projesini yürütüyor. 2014 yılından bu yana 30 binden fazla çocuğa bu kapsamda destek verildi.
  • Toplum Merkezi Desteği: IOM Türkiye; yaygın ve örgün eğitim, yetişkinler için beceri ve dil eğitimi, göçmen ve ev sahibi topluluklar için hukuki danışmanlık ve psikososyal destek gibi hizmetleri sağlayan toplum merkezlerini desteklemektedir.   
  • Belediye Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezleri: Şu anda IOM’nin desteklediği Belediye Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezleri, göçmenleri yönlendirme ve danışmanlık faaliyetleri aracılığıyla kendi çevrelerinde bulunan destek ve hizmetlerle buluşturmayı amaçlamaktadır. Söz konusu merkezlerde şu anda psikososyal destek, eğitim, hukuk, mesleki danışmanlık, sosyal hizmetler ile toplulukları bir araya getirecek sosyal etkinlikler üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.      
  • Toplum İstikrarı (CS): Çok sayıda yerinden edilmiş insan bir topluluğa dahil olduğunda, kamuya açık alanların ve hizmetlerin yeni gelen kişileri ve ev sahibi toplumu destekleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekir. Toplum istikrarı ekipleri sosyal uyumun sağlanması adına okul ve spor salonları gibi temel kamu hizmetlerinin yanı sıra parklar gibi kamusal alanların da kapasitesini geliştirmek için mevcut çalışmalara destek veriyor.
  • Barınma: IOM, barınma programı kapsamında duvar yalıtımı, kapı ve pencere yenileme ve boyama gibi barınma tesislerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda göçmenler için sabit oranlarda güvenli bir kiralama süresi sunan kira kontratları yapılabilmesi için ev sahipleri ile işbirliği yapılmaktadır.
  • Geçim Kaynakları: Entegrasyon, mevcut yaklaşımımız açısından önem kazandıkça, sürdürülebilir geçim kaynaklarına yönelik çözümler de bir o kadar önemli hale gelmektedir. IOM Geçim Kaynakları ekibi göçmenlerin sahip olduğu beceriler ile Türkiye iş piyasasında boşluk olan alanları eşleştirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, yeni gelişmekte olan göçmen kökenli işletmeler ayni yardımlarla desteklenmekte ve Suriyeli ve Türk öğrencilerden oluşan genç girişimci ekiplere eğitim, hibe ve mentorluk gibi destekler sağlanıyor.
  • Sağlık: Göçmen Sağlığı Merkezi (GSM); göçmenlerin ve hareket halindeki nüfus gruplarının fiziksel, ruhsal ve sosyal refahlarını iyileştirmek için çalışmaktadır. Bu kapsamda göçmenlerin İstanbul ve Ankara illerinde bulunan önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunan sağlık kliniklerine erişim sağlayabilmesi amaçlanmaktadır. Yakın çevrede yaşayan göçmenler de sağlık muayeneleri ve aşılama hizmetlerine erişim sağlayabilir ve bu süreçte Arapça, Farsça, Amharca ve Somalice dillerinde tercüman desteğinden faydalanabilirler.