Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 1991 yılında Türkiye'deki ofisini açtı. IOM, Türk hükümetinin kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde insan ticareti mağdurlarını korumak, personel ve tesisleri insani sınır yönetimine uyarlamak için ulusal araçlar geliştirmesine yardımcı oluyor. IOM Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinin.

IOM Küresel

Uluslararası Göç Örgütü, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1951 yılında göç alanında çalışmalar yapmak üzere hükümetler arası bir örgüt olarak kuruldu. IOM, hükümet, hükümetler arası ve hükümet dışı ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışıyor. 

175 üye ve 8 gözlemci statüsü olan devlet ile 100'den fazla ülkede ofisi bulunan IOM, herkes için insani ve düzenli göçü teşvik etmeye kendini adamıştır. Çalışmalarını hükümetlere ve göçmenlere destek ve hizmet sağlayarak yapmaktadır. 

IOM, göç sorunlarına ilişkin uluslararası iş birliğini teşvik etmek, göç sorunlarına pratik çözüm arayışlarına yardımcı olmak, mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere ihtiyacı olan göçmenlere insani yardım sağlamak amacıyla göçün sistemli ve insancıl yönetiminin sağlanmasına destek olmak için çalışmaktadır.

IOM Tüzüğü, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ile göç arasındaki bağlantıyı ve ayrıca kişilerin serbest dolaşım hakkını kabul eder. 

IOM, göç yönetiminin dört geniş alanında çalışır:

  • Göç ve kalkınma 
  • Göçü kolaylaştırma 
  • Göçün düzenlenmesi 
  • Zorunlu göç 

Bu alanları kapsayan IOM faaliyetleri arasında uluslararası göç hukukunun desteklenmesi, politikaların tartışılması ve rehberliği, göçmen haklarının korunması, göç sağlığı ve göçün cinsiyet boyutu yer alır.