Gerçekler ve Rakamlar (Küresel)
Migrants Helped to voluntarily return home since 1979
1,7 milyon
TRAFFICKED PERSONS ASSISTED SINCE THE MID-1990S
100.000
COUNTRIES IOM SUPPORTED IN THE PREVENTION AND RESPONSE TO COVID-19 IN 2020
140
COUNTRIES SUPPORTED BY THE IOM DEVELOPMENT FUND
122

Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir köprü olma görevi gören stratejik konumu ile tarih boyunca göçmenler için belirgin bir menşe ülke, transit ve varış ülkesi olmuştur. Bu bağlamda IOM, özellikle de hareketlilikle ilgili zorlukları ele alma ve iyi yönetilen göçü sosyoekonomik kalkınmaya doğru yönlendirme konularında Türkiye Cumhuriyeti'nin göç yönetiminin iyileştirilmesi konusunda desteklemektedir.

IOM'nin çalışmalarının temel odak noktalarından biri, Türkiye'nin Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı temelinde düzensiz göç ve sınır ötesi suçlarla mücadele çabalarını desteklemektir. IOM, sınır yönetimi politikalarının ve yapılarının uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak güçlendirilmesi için devletin yasal, kurumsal ve yönetimsel kapasitelerini geliştirmesine yardım eder. Bu çabalar arasında biyometrik kayıt ve doğrulama için teknolojinin iyileştirilmesi, özellikle menşe ülkelerle yapılacak veri paylaşımı ve uluslararası iş birliğinin teşvik edilmesi yer alır.

Buna paralel olarak IOM, hassas durumdaki göçmenleri göç yolculuklarında karşılaştıkları risklerden korumak ve onlara özel olarak hazırlanmış yardım sağlamak için çalışmalar yapar. IOM, insan ticaretini önlemek, mağdurları korumak ve faillere karşı dava açılması da dâhil olmak üzere yetkili makamların insan ticareti karşıtı kapasitelerini oluşturmak için ulusal çabaları destekler. Ayrıca IOM, ev sahibi ülkelerde veya geçiş ülkelerinde kalamayan ya da kalmak istemeyen ve menşe ülkelerine gönüllü olarak geri dönmek isteyen göçmenlerin insan onuruna yakışır şekilde geri dönüşünü ve yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.

Düzensiz göçün yarattığı zorlukların arasında IOM, güvenli, yasal ve düzenli göçün göçmenlere ve menşe ülkedeki, transit ve varış ülkelerindeki topluluklara fayda sağladığını savunmaktadır. IOM, hükûmetin kapsamlı ve insan haklarına dayalı bir emek göçü yönetim sistemi geliştirmesini desteklemektedir. Bu, Türkiye'deki yabancı iş gücü ihtiyaçlarının değerlendirilmesini, göçmen işçilerin haklarının ve kayıtlı istihdamının savunulmasını, resmî istihdamın teşvik edilmesini ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini içermektedir. Bu doğrultuda IOM, topluluk katılımı ile destekleyici altyapı ve hizmetlerin güçlendirilmesi yoluyla göçmenlerin dâhiliyetini teşvik eder.

IOM'nin göç yönetimi desteği, Göçmen Mevcudiyeti İzlenme programı ve Türkiye'nin Lider Ülke olduğu Küresel Göç Mutabakatını uygulama taahhüdü de dâhil olmak üzere veri ve araştırmalarla yönlendirilmektedir.