Gerçekler ve Rakamlar (Küresel)
Migrants Helped to voluntarily return home since 1979
1,7 milyon
TRAFFICKED PERSONS ASSISTED SINCE THE MID-1990S
100.000
COUNTRIES IOM SUPPORTED IN THE PREVENTION AND RESPONSE TO COVID-19 IN 2020
140
COUNTRIES SUPPORTED BY THE IOM DEVELOPMENT FUND
122

IOM, Göç Yönetimi Birimi aracılığıyla bu alana yönelik politikaların geliştirilmesi, küresel stratejilerin formüle edilmesi, standartların belirlenmesi üzerinde çalışır ve kalite kontrol çalışmaları yürütür. Ayrıca iş gücü göçü ve göçün kolaylaştırılması, göç ve kalkınma bağlamı, insan ticaretiyle mücadele, destekli gönüllü geri dönüş, göç sağlığı, ihtiyaç sahibi göçmenlere yardım, göç ve sınır yönetimi ve göç yönetiminde genel kapasite geliştirme çalışmaları dahil olmak üzere “ana akım” göç sektörleriyle ilgili bilgi yönetimi yapar. 

Göç Yönetimi Birimi, IOM Geliştirme Fonu'nu da yöneterek bölgesel ve küresel projeleri gözden geçirme, onaylama ve yönetmekten sorumludur. Alanında uzman kişiler proje inceleme ve onay aşamasında göç yönetim birimi tarafından denetlenmektedir. Ayrıca, Uluslararası İş birliği ve Ortaklıklar Birimi ile koordineli olarak ilgili hükümetler, çok taraflı ve özel sektör sektör ortaklarıyla operasyonel ortaklıkları sürdürmekten sorumludur. 

IOM 1991 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermektedir.