Gerçekler ve Rakamlar (Küresel)
IOM APPEAL REQUEST
3 Milyar ABD Doları
IOM OPERATIONAL REACH IN EMERGENCIES
37 Milyon Kişi
COUNTRIES WITH IOM CRISIS-RELATED RESPONSES
111

Çatışma,şiddet, afet, salgın hastalıklar, pandemi ve diğer krizler milyonlarca insanı, bazen yıllarca hatta on yıllarca evlerini ve topluluklarını terk etmeye zorluyor. Afetlerin, 2022 yılında (IDMC - Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi) 32,6 milyon insanın ülke içinde yerinden edilmesine yol açtığı tespit edilirken 2023 yılında ise UNHCR tarafından 117 milyon insanın zorla yerinden edilmiş veya vatansız olduğu veya olabileceği tahmin ediliyor. Ekonomik gerilemeler, siyasi istikrarsızlık ve diğer etkenler de büyük nüfus hareketlerini zorunlu kılıyor.

Göç konusunda çalışan önde gelen BM kuruluşu olarak hayat kurtarmaya ve toplulukların zarar görmesini engellemeye kararlıyız. Kriz nedeniyle yerinden edilmiş veya zarar görmüş kişileri koruyor ve onlara yardım ediyor, iyileşmelerinde toplulukları destekliyoruz. İnsanları evlerinden ayrılmaya zorlayan olumsuz etkenleri azaltmak, dayanıklılık oluşturmaya yardımcı olmak ve hareket ve göçün bir seçenek olabilmesi için afet riskini azaltmaya odaklanmak için çalışıyoruz.

IOM, dünyanın en büyük insani yardım aktörleri arasındadır ve krizlerin her aşamasında kapsamlı destek sağlamak için insani yardım, kalkınma ve barış bağlamındaki programları doğrudan etkileyen birkaç uluslararası kurumdan biridir.