IOM Türkiye Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu, Türkiye’deki ofislerini ilk olarak Körfez Savaşı'nın ardından 1991 yılında açmıştır. IOM’nin Türkiye Cumhuriyeti’yle ortaklığı 2004 yılının Kasım ayında  IOM’ye üye statüsü verilmesiyle resmileşmiştir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun hazırlanmasının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında kurulmasının desteklenmesi de dâhil olmak IOM ile Türkiye arasındaki ortaklık o tarihten bugüne devam etmiştir.

Bugün Türkiye'deki misyon 31. faaliyet yılında, göç konusunun tüm yönlerini ele alarak hükümetin göçü yönetme kapasitesini desteklemekte ve geliştirmektedir.

Başlangıçta dikkatini 1990'larda Iraklı mültecilerin yeniden yerleştirilmesine odaklayan IOM Türkiye, daha sonra 2011 yılında Van'daki yıkıcı depreme müdahale ile çalışmalarını acil müdahale programlarını içerecek şekilde genişletmiştir. Misyonun acil müdahale programları Suriye krizi ve Akdeniz krizinin başlamasıyla 2012 ve 2015'ten bu yana hızla büyümeye devam etmiştir.

IOM, kriz sırasında göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünün yanı sıra, misyon göçmen yardım programları, işgücü entegrasyonu ve göç yönetimi, göç ve sınır yönetimi ve araştırmaları ve göç hareketleri ile ilgili veri toplama da dâhil olmak üzere Türkiye Hükümeti ile göçün daha uzun vadeli etkisini ele almak için yakın iş birliği içinde çalışmaktadır.

IOM Türkiye Bölge Ofisi’nin kapsamı yeniden yerleştirme programı kültürel oryantasyon, tıbbi kontroller ve üçüncü ülkelere uçuş düzenlemeleri yoluyla mültecileri yurtdışında yeniden yerleştirme sürecinde de önemli bir rol oynayacak şekilde büyümüştür.

Türkiye'de 25 yılı aşkın operasyonel tecrübeye sahip olan misyon şu anda küresel anlamda en büyüklerinden biridir ve Ankara'daki merkez ofisi ile İstanbul, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve İzmir'deki alt ofislerinde ülke genelinde 1200 üzerinde çalışanı bulunmaktadır.

Misyon Şefimiz (In English)

Mr. Gerard Karl Waite assumed the position of Chief of Mission, IOM Turkey, in September 2021. Mr. Waite has 24 years of experience in migration management. His prior experience with IOM includes serving as Chief of Mission in Iraq, Somalia, Uganda, and South Sudan. In addition, he held various positions at IOM Sudan, including Darfur Regional Coordinator in Khartoum, Head of Sub-Office in El-Fashir, and Protection Officer in Nyala.

Prior to joining IOM, Mr. Waite served as Program Officer at Transparency International in Germany, Program Coordinator at the Alternative Information Center (AIC) in the West Bank and Jerusalem, and Refugee Support Officer at the Scottish Refugee Council in Scotland.

Mr. Waite holds a bachelor’s degree in Linguistics and Anthropology and master’s degree in Linguistics from the University of Edinburgh, and a master’s degree in Human Rights from the University of London.