Uluslararası Göç Örgütü, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve göç yönetimini iyileştirmek için 175 üye devleti destekleyen, herkes için insancıl ve sistemli göçü teşvik eden önde gelen hükümetler arası bir kuruluştur. 2019'da IOM, 23 milyonu hareket halinde(ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, göçmenler ve mülteciler) ve 7 milyonu ev sahibi topluluk üyesi olmak üzere 30 milyon kişiye destek sağladı. 

IOM, herkes için insancıl ve sistemli göçü teşvik etmeye kendini adamıştır. Bunu hükümetlere ve göçmenlere hizmet sunarak ve tavsiye vererek sağlar. 

IOM, göçün sistemli ve insancıl yönetiminin sağlanmasına yardımcı olmak, göç konularında uluslararası iş birliğini teşvik etmek, göç sorunlarına pratik çözümlerin getirilmesine yardımcı olmak,göçmen, mülteci, yerinden edilmiş kişi ve ihtiyaç sahibi diğer kişilere insani yardım sağlamak için çalışır. IOM Tüzüğü, göç ile ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma arasındaki bağlantının yanı sıra kişilerin serbest dolaşımı hakkını açıkça kabul etmektedir. 

IOM, göç yönetiminin dört geniş alanında çalışır: göç ve kalkınma, göçün kolaylaştırılması, göçün düzenlenmesi ve zorunlu göçün ele alınması. Kesişen faaliyetler arasında uluslararası göç hukukunun desteklenmesi, politika tartışması ve rehberliği, göçmen haklarının korunması, göç sağlığı ve göçün cinsiyet boyutu yer almaktadır.