IOM güvenli, yasal ve düzenli göçü kolaylaştırma görüşünü benimseyerek göç ve sınır yönetimi alanında ortaklıkları ve projeleri ile 2005'ten beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle birlikte çalışmaktadır. IOM, çeşitli göç ve sınır yönetimi zorluklarına daha etkili bir şekilde müdahale etmesi talep edilen politikanın, mevzuatın, oparasyonel sistemlerin, insan kaynakları ve yönetiminin ve teknik yapıların iyileştirilmesi yönünde mevcut çalışmaları destekler.

Bu alanda IOM'nin temel öncelikleri şunlardır:

  • Türkiye’nin sınır ve göç yönetimi yapılarını ve usullerini güçlendirme konusunda desteklenmesi
  • Türkiye’nin düzensiz göç ve insan ticareti ile göçmen kaçakçılığı gibi diğer sınıraşan suçları azaltmasının desteklenmesi
  • Türkiye’nin düzenli göçü kolaylaştırma ve göçmenlerin haklarının korunmasını güçlendirme çabalarının desteklenmesi
  • Uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak uluslararası normlar hedefine doğru bölgesel bağlamlarda ulusal politikaların ve uygulamaların uyumlaştırılmasının desteklenmesi

IOM'nin desteği, devletin birtakım kilit kazanımları geliştirmesini sağlamıştır:

  • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun taslağının hazırlanması
  • Kapıkule/Kapitan Adreevo'da Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye Ortak Temas Merkezinin kurulması
  • 2015-2020 ve 2021-2025 yılları için Türkiye'nin Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planının geliştirilmesi ve güncellenmesi
  • Ulusal Koordinasyon ve Ortak Risk Analiz Merkezinin kurulması için kapsamlı destek ve ilgili 2016 mevzuatı
  • Emniyet Genel Müdürlüğü için ilk bağımsız Risk Analizi Eğitim El Kitabı'nın hazırlanması
  • Gözaltı Alternatifleri üzerine ilk bağımsız projenin uygulanması