Haberler
Local

AB'nin desteklediği yeni proje sınır geçişlerinde belgede sahtecilikle mücadele edecek

New EU funded project will combat document forgery in border management. Photo: IOM

ANKARA – Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) temsilcileri, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri; AB tarafından fonlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, düzensiz göç ile mücadele alanında devam eden çalışmalarına katkı sağlamayı amaçlayan ve EGM'nin ve ilgili kurumların sahte belge tespiti, yolcu profilleme ve Türkiye'deki düzensiz göçe ilişkin risk değerlendirmelerinde bulunma kapasitesinin güçlendirilmesini hedefleyen yeni bir projenin açılışı için bir araya geldi.

“Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılışı, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, üst düzey kamu yöneticileri ve uluslararası toplum üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış Konferansı ve sonrasında gerçekleştirilen Kurumlar Arası Koordinasyon Toplantısı, ilgili tüm paydaşları projenin kilit hedefleri, faaliyetleri ve elde edilmek istenen sonuçları konusunda bilgilendirmek için bir platform işlevi gördü.

Proje, AB'nin finansal desteği ile 24 ay boyunca, seyahat ve ikamet belgelerinde sahtecilik tespiti ve risk analizi eğitimleri, mesleki İngilizce kursları, AB ülkelerine çalışma ziyaretleri ve ortak faydalanıcı kurumlarla koordinasyon ve iş birliği toplantıları gibi çok sayıda etkinliği gerçekleştirecektir.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut: “Entegre Sınır Yönetimi, sınır geçiş noktalarının verimli bir şekilde yönetilmesine, göç alanında karşılaşılan zorlukların ve dış sınırlardaki potansiyel tehditlerin ele alınmasına ve aynı zamanda insanların ve malların yasal geçişlerin kolaylaştırılmasına yönelik temel bir AB kavramıdır. Bugün açılışını yaptığımız projenin ana faydalanıcısı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın bu alanda önemli bir rol oynayacağına eminiz,” şeklinde konuştu.

2600 kilometreyi aşkın kara sınırı ve 7200 km kıyı şeridi bulunan Türkiye'nin, EGM de dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetleri tarafından yönetilen yaklaşık 203 kara, deniz ve hava sınır geçiş noktası bulunmaktadır. Belge sahteciliği, bütün ülkelerde sınır denetimi ve iç güvenliği etkileyen ciddi bir sorun olarak algılanmaktadır. Kimlik ve seyahat belgelerinin nizami olduğunun teyit edilmesi, sınır denetimlerinin kilit unsurlarından biri ve etkin sınır denetiminin de ön koşuludur. Halihazırda dolaşımda olan seyahat belgelerinin fiziksel, optik ve elektronik güvenlik özelliklerinin sürekli gelişmesi ve karmaşık hale gelmesi, sınır denetim görevlilerinden beklentileri arttırmaktadır. Bu görevliler ileri düzey işlevlerden ve otomatik bileşenlerden yararlanan belge denetim sistemlerinin desteğine giderek daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Türkiye, hukuki ve idari yapısını güçlendirmenin yanı sıra, sınır yönetimine ilişkin çeşitli görevlerden sorumlu kurumların teknik ve fiziki kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı da bu kurumlardan biri olup EGM'ye bağlı olarak görev yapan ve ülke sınırlarını geçenlerin seyahat belgelerini doğrulamaktan sorumlu birimdir.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılış konuşmasında, "Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi göç yönetimde önemli bir rol oynayacak, aynı zamanda hizmet içi eğitim sağlayacaktır. Düzensiz göçle mücadelemiz önemli ölçüde uluslararası iş birliği gerektirmektedir.” sözlerine yer verdi. BM'nin göç kuruluşu olan IOM, göç alanındaki yasal ve idari süreçlere dair kapsamlı deneyime ve bilgiye sahip olup 2005’ten beri ilgili bakanlıklar, kuruluşlar ve uluslararası paydaşlar da dahil olmak üzere göç alanında faaliyet gösteren kilit aktörler ile bu zamana kadar mükemmel bir iş birliği sürdürmektedir. IOM, devlet kuruluşları arasında deneyim aktarımı ve iletişim kanallarının güçlendirilmesiyle projenin sürdürülebilir olmasına destek sağlayacaktır.

Toplantıya katılan IOM Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava, “IOM’in çalışmaları, Türkiye’nin sınırlarında düzensiz göçün azaltılması ve bu alandaki etkinliğin artırılması amacıyla Türkiye’ye destek vermeyi taahhüt etmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın ve özel olarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığının bu alandaki yoğun çalışmalarını desteklemekten mutluluk duymaktayız,” ifadesinde bulundu.

Proje, güvenlik ve uygulama anlamında elde edilecek kazanımları en üst noktaya taşımak üzere Türkiye'nin seyahat belgelerinin kontrolü ile ilgili kimlik yönetimini güçlendirme çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, ilgili kurumlara yolcuların kimliğini tespit etme ve doğrulama konusunda araçlar sağlayarak Türkiye'nin yolcuların kimliğini tespit etme çalışmalarına da proje kapsamında destek verilecektir. Bu kapsamda, Türkiye'nin uluslararası hukuk, AB müktesebatı ve göçmen haklarının korunması doğrultusunda devam eden düzensiz göç ile mücadele çalışmaları referans alınacaktır. Söz konusu proje, bu hedefler doğrultusunda çeşitlilik arz eden göç ve sınır yönetimi sorunlarına etkili çözümler bulmaları ve bu konuda gerekli yönetişimi sağlamaları adına politika, mevzuat, idari yapı, faaliyetlere yönelik sistemler, insan kaynağı ve kapasite geliştirme konusunda devletlere yardımcı olan IOM’nin Göç ve Sınır Yönetimi ile ilgili küresel tecrübelerinin getirdiği katma değerden de yararlanacaktır.