Haberler
Global

IOM ve Avrupa Birliği Depremden Etkilenen İllerde 10.000 Kişiye Ek Yardımda Bulunacak

Gaziantep, Türkiye – Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Birliği (AB), Türkiye'de depremden en çok etkilenen toplulukların devam eden ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla “Türkiye'nin Kahramanmaraş ve Hatay İllerinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen İnsanlara Veriye Dayalı İnsani Müdahale” Projesini başlattı.

Depremden zarar gören 11 ilden en çok etkilenenler arasında yer alan Kahramanmaraş ve Hatay’da evlerin ve altyapının yaygın şekilde tahrip olması temel su, sanitasyon ve hijyen (WASH) hizmetlerine erişimi engelliyor.

Gereken yardımın aciliyetini ve ölçeğini vurgulayan altı aylık destek projesi, veriye dayalı bir yaklaşım kullanarak iki ilde entegre koruma ve WASH hizmetleri sağlamayı amaçlıyor.

IOM, hükümet yetkilileri ve insani yardım faaliyeti yürüten ortaklarıyla koordinasyon içinde, resmi olmayan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve ağır hasar görmüş veya tamamen yıkılmış evlerine dönemeyen ailelerin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini* değerlendirme çalışmalarını destekleyecek.

Son verilere göre, depremlerden etkilenen yaklaşık 1,5 milyon kişi 1300 mahallede resmi olmayan yerleşim yerlerinde yaşıyor. IOM, yardımın en çok ihtiyaç duyan insanlara ulaşmasını sağlamak için insani yardım faaliyeti yürüten ortaklarına tesislerin konumları ve duyulan ihtiyaçlar hakkında düzenli güncellemeler sağlamaya devam edecek. Değerlendirme bulgularına göre, engelli kişiler de dahil olmak üzere hem yerel hem de göçmen topluluklardan 10.000'den fazla tekil yararlanıcı hizmet almak için IOM ve diğer insani yardım ortaklarına yönlendirilecek.

Verilerin, koruma ilkeleri doğrultusunda toplanmasını sağlamak için IOM, hedef illerde faaliyet gösteren sayım görevlileri için bir dizi veri korumayı yaygınlaştırma eğitimleri planlıyor.

Proje aynı zamanda güvenli ve temiz su teminini artırmayı, seyyar çamaşırhane hizmetleri de dahil olmak üzere sanitasyon tesislerini geliştirmeyi, gıda dışı malzemeleri dağıtmayı ve ayrıca hijyen konusunda farkındalık yaratma faaliyetleri yoluyla kayıt dışı alanlarda etkilenen nüfusun sağlığını ve refahını iyileştirmeyi amaçlıyor.

IOM Türkiye Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natali, "Depremden etkilenen Güneydoğu bölgesindeki mevsim sıcaklıkları, temiz su ve WASH tesislerine kesintisiz erişim için ek bir zorluk oluşturuyor ve halk sağlığı kapsamında da bir takım riskler taşıyor," dedi ve ekledi, "AB'den gelen bu önemli destek, depremin başlangıcından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımızı güçlendirmemize ve geliştirmemize yardımcı oluyor."

AB'nin Türkiye'deki İnsani Yardım Ofisi Başkanı Devrig Velly, Avrupa Birliği'nin taahhüdünü dile getirdi: "IOM'nin Türkiye'de depremden etkilenen topluluklara temel yardım sağlamasını destekliyoruz. Acil yardımın ötesinde, bu ortak proje, etkilenen tüm illerde devam eden faaliyetler açısından tamamlayıcı nitelikte olup, kalıcı bir etki yaratmayı hedefliyor. Birlikte, onların iyileşme ve yeniden yapılanma yolculuklarında önemli bir fark yaratabiliriz."

Geçici Yerleşim Desteği (TSS) Sektörünün** eş lideri olarak IOM, Türk hükümetinin deprem sonrası yardım çalışmalarına katkı sağlama taahhüdünü sürdürecek ve ihtiyacı olanlara zamanında yardım ulaştırılmasını sağlamak için ulusal ve yerel ortaklarıyla olan yakın çalışmalarına devam edecektir.

***

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

Gaziantep – Olga Borzenkova, İletişim Yöneticisi, oborzenkova@iom.int

Ankara – Miko Alazas, Medya ve İletişim Yöneticisi, aalazas@iom.int

 

Arkaplan bilgisi:

*IOM Türkiye'nin Göçmen Mevcudiyeti İzleme (MPM) programı aracılığıyla veri toplama faaliyetleri, 2016 yılından bu yana Türkiye'de  göç konularını çalışan önde gelen ulusal kuruluş olan Göç İdaresi Başkanlığı ile ortaklaşa koordine edilmektedir. MPM programı faaliyetlerinin metodolojisi ve operasyonel uygulaması, bilgi yönetimi kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan ve göçmen/mülteci varlığı ve hareketlerine ilişkin bilgi ve verilerin toplanmasını ve yerleşik prosedürlerle desteklenmesini sağlamayı amaçlayan IOM'nin Yerinden Edilme İzleme Matrisi modeline dayanmaktadır.

 ** Geçici Yerleşimleri Destekleme (TSS) Sektörü, Küresel Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi (CCCM) Kümesinin Türkiye'ye özgü versiyonudur. Birleşmiş Milletler, insani Sektörler Arası Koordinasyon Grubu (ISCG) bünyesinde IOM tarafından yönetilen TSS Sektörü ile depremlere yanıt olarak sektör sistemini etkinleştirmiştir. ISCG şu anda Gaziantep'te bulunuyor ve Adıyaman, Hatay, Kahramanaraş ve Malatya'daki merkezlerde saha seviyesinde müdahaleyi destekliyor. TSS Sektörünün temel amacı, yerinden edilmiş insanları geçici yerleşim yerlerinde ve kamp dışı ve resmi olmayan ortamlar da dahil olmak üzere diğer toplu yerinden edilme ortamlarında temsil etmek ve gerektiği sürece yardıma, bilgiye ve korumaya adil ve insan onuruna yakışır bir şekilde erişimlerini sağlamaktır. TSS sektörü bilgi paylaşımını, koordinasyonu, raporlamayı ve hakların savunulmasını destekleyerek, ISCG'de güncellemelerin ve alan düzeyinde belirlenen ilgili önceliklerin ve ihtiyaçların sektörler arası stratejilere ve planlara çevrilmesini sağlar.