Haberler
Global

İsviçre, BM Göç Kuruluşunun Türkiye’deki Göçmen Mevcudiyeti ve Akımı Tespit Programını Genişletmesi için Finansman Sağlıyor

IOM Turkey Chief of Mission Lado Gvilava and Swiss Embassy First Secretary Tobias Schläpfer sign the new project agreement to expand MPM. © IOM/Emrah Ozesen

Ankara –

İstanbul, Suriye, İran, Afganistan, Irak ve Somali gibi ülkelerden gelen göçmen ve mülteciler için giderek artan bir şekilde hedef şehir haline gelmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden (GİGM) alınan mevcut güncel sayılara göre İstanbul’daki 500.000’den fazla kayıtlı yabancının ve ülkedeki 3,9 milyon kayıtlı yabancının çoğunluğu bu uyruklardan oluşmaktadır. Bu ülkelerden gelen birçok göçmen ve mülteci hassas durumdadır ve yardıma ihtiyaç duymaktadır.

BM Göç Kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), önümüzdeki yıl, İsviçre Göç Sekreterliğinin desteğiyle Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programını İstanbul ilini de kapsayacak şekilde genişletecektir. Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programı, Uluslararası Göç Örgütü tarafından GİGM ve insani yardım toplumunun göçü daha iyi yönetmesi ve göçmenler ve mültecilerin entegrasyonu, kaydı ve sağlanan hizmetler gibi hususları daha iyi ele alması için Türkiye’deki göç akımlarını takip etmesine destek olmak amacıyla geliştirilen önemli bir araçtır.

15 ilde göçmenlerin katılımıyla yapılan Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programı akım tespit anketlerinin sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 42’sinin seçtiği ilk hedef şehir İstanbul’dur ve bu cevabı verenlerin çoğu istihdam olanaklarının taşınmalarının nedeni olduğunu belirtmiştir. İstanbul’u hedef alan büyük göç akımları nedeniyle Hükümet ve hizmet sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları göçmen ve mülteci ailelerin ve ihtiyaçlarının takibi konusunda sık sık güçlüklerle karşılaşmaktadır. Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programının İstanbul’u da kapsaması hizmet sağlayıcıların bilhassa hassas durumdaki bireyleri tespit etmesi ve desteklemesini kolaylaştıracaktır.

İsviçre Ankara Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı Tiziano Balmelli:  “Daha iyi politika kararlarının alınması ve insani müdahalenin geliştirilmesi için mülteci ve göçmenlerin yanı sıra ev sahibi toplulukların da karşılaştığı güçlüklerin daha iyi anlaşılması çok önemlidir.” demiştir. Balmelli ayrıca “Programın genişletilmesiyle Türkiye’de hassas durumdaki göçmen ve mültecilerin ikamet ettiği bölgelerin yüzde 80’i kapsam dâhilinde olabilecektir. İsviçre Hükümeti Uluslararası Göç Örgütü tarafından yürütülen, türünde Türkiye’deki tek kapsamlı program olan Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programının katkılarına değer vermektedir.” diyerek sözlerine devam etmiştir.

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisi, göçmen ve mültecilerin ülkedeki hareketlerini ve niyetlerini izlemek için Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programını Mayıs 2016 yılından bu yana uygulamaktadır. İsviçre’nin bu bir yıllık hibesi ile İstanbul’un da programa eklenmesi Göçmen Mevcudiyeti Tespit Programının uygulandığı il sayısını toplam 26 ile çıkaracaktır.

Mevcudiyeti Tespit Programının verileri göç eğilimlerini ortaya koymakta, ulusal politikalar için bilgi sağlamakta ve gerekli desteği vermek amacıyla hassas durumdaki göçmen ve mültecilerin belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Örneğin, Uluslararası Göç Örgütü ve insani yardım ortakları, soğuk kış ayları boyunca Türkiye’nin güney doğusunda göçmen ve mülteci ailelere yardım malzemeleri ulaştırmak için her yıl bu programın verilerini kullanmaktadır.

Programın genişletilmesi dinamik iç ve dış göç akımlarının olduğu Edirne, Gaziantep, İzmir, İstanbul ve Ağrı illerinde beş yeni kilit akım tespit noktasının oluşturulmasını da sağlayacaktır.

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Lado Gvilava: “Türkiye’de hareket halinde olan göçmen ve mültecileri anlamamızı sağlayan göç verilerine yönelik bu önemli ihtiyacı karşılıyoruz.” diyerek sözlerine “Bu veriler olmadan göçmen ve mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları ve yaşam kalitelerini arttırmalarına yardımcı olamazdık” şeklinde devam etmiştir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Ofisinden Lanna Walsh ile iletişime geçiniz. İletişim bilgileri: Tel: +90 312 454 3048, E- posta: lwalsh@iom.int