İnsan ticareti, insan haklarını ihlal eden, yaşamları tahrip eden ve dünyadaki her ülkeyi etkileyen bir suçtur. Bölgesel politik istikrarsızlık, çatışma ve ekonomik baskılar nedeniyle Türkiye'deki göçmenler insan ticaretine karşı özellikle savunmasızdırlar.

IOM Türkiye olarak öncelikli hedefimiz, bir taraftan mağdurlara güvenli ve sürdürülebilir bir yeniden entegrasyon ve/veya kendi ülkelerine geri dönmek için seçenekler sunarken diğer taraftan insan ticaretini önlemek ve mağdurları korumaktır. IOM; devlet kurumları, STK'lar ve uluslararası kuruluşlarla ortak olarak çok çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Yaklaşımımız tüm insan ticaretiyle mücadele faaliyetlerimize küresel ölçekte temel teşkil eden üç ilkeye dayanmaktadır:

  • İnsan haklarına saygı
  • Bireyin ve onun ait olduğu topluluğunun fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi olma hali
  • Hükümetlerin ve sivil toplumun kurumsal kapasitesini oluşturma yoluyla sürdürülebilirlik

IOM Türkiye, göç yönetimi için çözüm sunma genel bağlamı içerisinde insan ticaretiyle mücadelenin birçok yönüne ilişkin olarak çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmaları üç şekilde yapmaktayız:

ÖnlemeKolluk kuvvetleri, hakimler, savcılar ve diğer ilgili makamlar arasında farkındalığın arttırılması. Ayrıca, tacirlerin potansiyel mağdurları çekmek için kullandıkları taktiklerden daha iyi korunmaları için, savunmasız nüfusları gerekli bilgilerle donatıyoruz.

Koruma: Uygulama ortaklarımız aracılığıyla barınaklara hem uzmanlık hem de finansman sağlayarak IOM olarak insan ticareti mağdurlarına doğrudan yardım sağlıyoruz.

Teknik İş Birliği: Polis, hakimler ve savcılar gibi Türk hükümet yetkililerini ve sivil toplum kuruluşlarını insan ticaretinin yol açtığı sorunları daha iyi ele almaları için eğitmek ve insan ticaretiyle mücadele mevzuatının, politikalarının ve prosedürlerinin ve altyapı iyileştirmelerinin geliştirilmesinde teknik destek sağlıyoruz.

Ayrıca, hakimler ve savcılar için eğitimler verdik ve İTM’lere özel üç barınağa mali ve teknik destek sağladık.