İnsan ticareti, insan haklarını ihlal eden, hayatlara zarar veren ve dünyanın her ülkesini etkileyen bir suçtur. İnsan ticaretinin küresel ölçeğini tam olarak belirlemek zor olsa da, yılda 800.000 kadar insan, uluslararası sınırların ötesine kaçırılmakta; çok daha fazlası ise kendi ülkelerinin sınırları içinde mağdur edilmektedir. İnsan tacirleri ve organize suç grupları, birçoğu ağır insan hakları ihlallerinin mağduru olan insanların sömürülmesinden milyarlarca dolar kâr elde etmektedir. 

1990'ların ortalarından bu yana IOM ve ortakları, dünyada cinsel sömürü, emek sömürüsü, kölelik veya köleliğe benzer uygulamalar, hizmetçilik veya organlarının alınması amacıyla insan ticaretine maruz bırakılan 100.000'e yakın erkek, kadın ve çocuğa koruma ve yardım sağlamıştır. Tarım, balıkçılık, ev içi emek, turizm, zorla seks işçiliği, pornografi, dilencilik, inşaat ve imalat sektörleri, mağdurların sömürüldüğü sektörlerden bazılarıdır. 

IOM Türkiye'nin öncelikli amacı, insan ticaretini önlemek ve mağdurları korumak, aynı zamanda mağdurların hayatlarını yeniden inşa etmeleri için güvenli ve sürdürülebilir seçenekler sunmaktır. IOM, haklarının ve güvenliklerinin korunmasını çalışmalarımızın merkezinde tutarak bu kişileri entegrasyon ve/veya kendi ülkelerine gönüllü geri dönüş yoluyla destekleyebilir. 

IOM Türkiye, 2009 yılından bu yana devlet kurumları, STK'lar ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşarak geniş bir yelpazede faaliyetler yürütmektedir. IOM'in yaklaşımı, insan ticaretiyle mücadele faaliyetlerinin tümünü küresel olarak yönlendiren üç ilkeye dayanmaktadır: 

  • İnsan haklarına saygı 

  • Bireyin ve bireylerin ait oldukları toplumların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı 

  • Hükûmetlerin ve sivil toplumun kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla sürdürülebilirlik 

IOM Türkiye, göçün yönetilmesine yönelik çözümler sunma bağlamında insan ticaretiyle mücadelenin birçok alanını üç şekilde ele alarak çalışmaktadır: 

Önleme: IOM; kolluk kuvvetleri, hâkimler, savcılar ve diğer ilgili makamlar arasında farkındalık artırır. IOM ayrıca tehlikeye açık birey ve toplulukları, insan tacirlerinin potansiyel mağdurları çekmek için kullandıkları taktiklerden kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için gerekli bilgilerle donatır. 

Koruma: IOM, insan ticareti mağdurlarına hem doğrudan hem de uygulayıcı ortaklar aracılığıyla dolaylı olarak yardım sağlamaktadır. Buna ek olarak, IOM ülkedeki özelleşmiş sığınma evlerine mali ve teknik destek sağlamaktadır. 

Teknik İş Birliği: IOM, Türkiye'deki kolluk kuvvetleri, hakimler ve savcılar gibi kamu kurumları ile onların yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının insan ticaretinin yarattığı zorlukları daha iyi ele alma kapasitelerini güçlendirmektedir. IOM, İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İnsan Ticaretine Maruz Kalmış Kişiler için Ulusal Yönlendirme Mekanizması da dahil olmak üzere, insan ticaretiyle mücadele mevzuatı, politikaları ve prosedürleri ile yapısal iyileştirmelerin geliştirilmesinde teknik destek sağlamaktadır. 

Daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edin: https://www.iom.int/counter-trafficking