Avrupa ve Asya’yı birleştiren Türkiye, tarih boyunca göçmenler için bir  geçiş ve varış ülkesi olmuştur. Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan yoldaki jeopolitik konumu ve komşu Irak, İran ve Suriye'de devam etmekte olan çatışmalar nedeniyle Türkiye dünyanın en büyük göçmen nüfusundan birine ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısı şu anda 3,9 milyondur ve bunların yüzde 90'ı Suriyeli olup ; Suriye'de devam eden çatışmalar sonucunda Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de sığınma, uluslararası koruma veya mülteci statüsü talep eden farklı milletlerden diğer göçmenlerle birlikte 3,6 milyon Suriyeli Türkiye'de Geçici Koruma için kaydolmuştur.

Türkiye aynı zamanda 2015 yılında Akdeniz Krizinin merkezinde yer almıştır. Yunanistan'a Türkiye'den gelen göçmen sayısı, 2015 yılında en yüksek seviyesi olan 850.000'den 2017'de 186.786’ya düşmüş olsa da ; bu göçmen rakamları halen ciddi sayıdadır. Türkiye karadan ve denizden düzensiz göç konusunda en büyük zorluklardan bazılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir.

Türkiye'deki göçmenlerin ve mültecilerin sayısı ve çeşitliliği; etkili insani yardımı, göçmenlerin korunmasını ve göç yönetimi stratejilerini gerektirmektedir. Türkiye'de göçü sürdürülebilir bir şekilde yönetmek ve potansiyel olumlu sonuçlarını kolaylaştırmak için hükümet, uluslararası kuruluşlar ve insani yardım kuruluşları kapsamlı politikalar ve eylemler geliştirmek için birlikte çalışmaktadır.

BM Göç Kuruluşu olarak IOM, Türk Hükümeti'ne etkili, kapsamlı ve insan hakları temelli bir göç yönetim sistemi için destek ve yardım sağlamaktadır.