IOM’nin Aile Yardımı Programı, şiddet ve çatışma bölgelerinden kaçan savunmasız göçmen ailelerin Almanya’da koruma statüsünde bir kişiyle yeniden birleşmesini sağlamak için çalışır. Program 2016 yılında Suriye ve Irak vatandaşlarının aile birleşimi vizelerine başvurabilecekleri Türkiye, Lübnan ve Irak'taki beş hizmet merkezinin faaliyete geçmesi ile başladı. İlk başarısının ardından program on ülkeyi kapsayan servis merkezleri ağı aracılığıyla çeşitli ülkelerden gelen göçmenleri destekleyecek şekilde genişletildi. Türkiye'deki merkezimiz yüksek göçmen varlığı ve proje için yüksek talebin tespit edildiği İstanbul'da bulunmaktadır.

Projenin üç ana amacı var. Süreç öncelikle güvensiz, düzensiz veya hayati tehlike içeren yeniden birleşme yollarına alternatif yollar sunarak göçmenleri korumayı amaçlamaktadır. İkincisi, program vize işlemlerinde temel haklardan olan aile birliği hakkının korunmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Üçüncüsü, program bilginin gereken dillerde yayılması yoluyla aileleri güçlendirmektedir.

Süreç her bireyin ve ailenin durumunu anlamak ve sonrasındaki prosedürler hakkında temel bilgiler vermek için bir randevu ile başlar. Alman Konsolosluğundan randevu alma ve vize başvuru sürecinde ailelere yardım edilir. Çocuk dostu olanaklar ve engelli erişimi ile ortamın aile dostu olacak şekilde tasarlanması sağlanır. Daha sonra Alman Konsolosluğu ile iş birliği içinde, aile adına başvurular yapılır ve bu başvurular değerlendirilirken takibi yapılır. Yeniden birleşme gerekçeleri teyit edildiğinde aileye Almanya’daki yaşama entegrasyon konusunda daha kapsamlı bilgiler sunulur.