Yeniden yerleştirme, acil durumlarda göç yönetimi için kullanılan bir stratejidir. Yeniden yerleştirme, mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve uluslararası göç hizmetlerine ihtiyaç duyanların organize bir şekilde sevk edilmesiyle ilgilidir ve bu kişilerle ilgili düzenlemeler ilgili paydaşlar ve ilgili ülkeler arasında yapılabilir. 

Mülteci Kimdir?
Mülteci, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan kişidir. Bu tanım BM’nin Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi’nde ve Sözleşmenin 1967 Protokolü’nde yapılmış olup, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından (BMMYK) kullanılan tanımdır.