Şubat 2023 depremlerinin yaşanmasından bu yana IOM, Türkiye ve Kuzeybatı Suriye'deki müdahale çalışmalarına katılmış ve şu anda etkilenen toplulukların uzun vadeli iyileşmesini desteklemektedir. Sonraki altı ay içerisinde IOM 2,5 milyondan fazla barınak ve çadır, güçlendirilmiş konut birimleri, yatak ve battaniye dâhil olmak üzere gıda dışı malzeme göndermiştir. IOM, Ağustos 2023 itibarıyla yaklaşık 700 tır göndererek Kuzeybatı Suriye'ye hayat kurtaran insani yardımda bulunan ilk insani aktörlerden biri olmuştur.

IOM, Türkiye'deki Sektörler Arası Koordinasyon Grubu kapsamındaki Geçici Yerleşim Desteği Sektörüne ortak liderlik etmekte ve ulusal ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. IOM, TSS'nin bir parçası olarak saha yönetimi ve bakımının yanı sıra etkilenen kişilerin temel hizmetlerden faydalanmaya yönlendirilmesini de desteklemektedir.

IOM, barınma ihtiyaçlarını ele almak, sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek ve su, sanitasyon ve hijyeni geliştirmek üzere yetkililerle yakın iş birliği içerisinde çalışmaktadır. IOM, yerinden edilen bireylerin koruma ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak ruh sağlığı ve psikososyal destek ve çeviri hizmetleri sağlamaya devam etmektedir. Genel anlamda yardımlar, IOM'nin Yerinden Edilme İzleme Matrisi ile yapılan veri toplama ve analiz faaliyetlerinden beslenmektedir.

IOM, kapsamlı iyileşme ve yeniden inşa stratejisinin bir parçası olarak erken iyileşme ve geçim kaynaklarını da desteklemektedir. Bu; mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere nakit ve ayni yardım hibeleri sağlamayı ve geçici koruma altındaki Türkler ve Suriyeliler için beceri kazandırma ve iş gücü beceri eşleştirmesi yoluyla kilit sektörlerdeki ekonomiyi yeniden canlandırmayı amaçlayan etkili iş yönetiminin teşvik edilmesini içerir.

IOM Türkiye, Kuzeybatı Suriye'de tedarik zinciri ve lojistik kapasitesini hayat kurtaran yardımların sınır ötesine teslim edilmesini kolaylaştırmak üzere kullanmıştır. Gıda dışı malzemelerin düzenli bir şekilde dağıtılmasına ek olarak IOM çeşitli donörlerden gelen ayni bağışlar aracılığıyla tıbbi birimler dâhil olmak üzere 11,7 milyondan fazla yardım malzemesi göndermiş, etkilenen 1 milyondan fazla kişiye ulaştırmıştır.

IOM, artan ihtiyaçları ele almak üzere gıda güvenliği ve su, sanitasyon ve hijyen desteklerinin kapsamını artırmış, temel ihtiyaçları karşılamayı amaçlamıştır. Özellikle IOM'nin barınma müdahaleleri, çadırları insan onuruna yakışır prefabrik barınma üniteleriyle değiştirerek binlerce kırılgan durumdaki hane halkının yaşam koşullarını iyileştirmiştir. Ayrıca IOM ve ortakları, tıbbi hizmetlere yönelik artan talebi karşılamak için mobil kliniklere ve hastanelere verilen desteği artırmıştır. IOM, hayati önem taşıyan koruma hizmetlerini sürdürmüş ve yerinden edilen kişileri geçici olarak barındıran 56 resmî olmayan alan ve beş kabul merkezinin bakım ve idame faaliyetlerinin uygulanması da dâhil olmak üzere yönetimini sağlamıştır. Erken iyileşme ve geçim kaynaklarının desteklenmesi bir öncelik olmaya devam etmektedir. IOM, sivil altyapının ciddi rehabilitasyonuyla bağlantılı acil istihdam yoluyla kısa vadeli gelir getirici fırsatlar sağlamış ve eğitim ve hibeler de dâhil olmak üzere iş geliştirme desteği yoluyla piyasa temelli geçim kaynaklarını geliştirmeleri için KOBİ'lere yardımcı olmuştur.

Operasyonların sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için IOM, sahadaki uygulayıcı ortaklardan oluşan bir ağ ile birlikte çalışmakta, Kuzeybatı Suriye'ye yönelik ortak BM misyonlarına katılmakta veya proje sahalarında IOM'ye özgü misyonlar yürütmektedir.

IOM'nin Kuzeybatı Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyonları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.