Destekli Gönüllü Geri Dönüşü ve Yeniden Entegrasyonu (AVRR) 2009'dan bu yana Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) ana faaliyetlerinden birisi olmuştur ve göç yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlamada temel bir unsurdur. AVRR programı, ev sahibi veya transit ülkelerde kalamayan veya kalmaya istekli olmayan ve gönüllü olarak menşe ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlerin düzenli, insan haklarına ve onuruna uygun geri dönüşünü ve yeniden entegrasyonunu sağlamaktadır. Eve dönmesi gereken veya eve dönmek isteyen ancak bunu yapma imkânı olmayan birçok göçmen için AVRR programı geri dönüşleri ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için güvenli ve destekleyici bir yol sunmaktadır.

IOM’in AVRR programının en önemli özelliği bireyin özgür seçimine dayanan, gönüllü ve bilinçli bir karar olmasıdır. Bu karar sürece, geri dönüşün ardından ne olacağına ve kişi kalmak istiyorsa seçeneklerinin ne olduğuna dair doğru bilgiye dayandırılmalıdır. Süreç hem göçmen haklarını korumak hem de devlet egemenliğine saygı göstermek üzere tasarlanmıştır.

IOM, başvuruları reddedilen veya geri çekilen sığınmacılara, mahsur kalmış göçmenlere ve insan ticareti mağdurlarına veya diğer savunmasız durumdaki bireylere destek olmayı amaçlamaktadır. Şunlar için yardım mevcuttur.

  • Ayrılış öncesi
  • Dönüş ve transit
  • Kabul
  • Yeniden entegrasyon

Süreç sırasında ve sonrasında bireylerin gelişimi izlenerek gelecekteki önlemlere ve eylemlere yol gösterecek araştırmalara katkıda bulunulur.

Türkiye'nin mevzuatını ve ulusal operasyonları AVRR etrafında inşa etmek de ülkede bir diğer önemli faaliyettir. Göç İdaresi Başkanlığı ve polis, geri gönderme merkezleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve STK'lar gibi diğer ilgili taraflarla koordineli olarak çalışan IOM, göçmen haklarının Türkiye'nin giderek büyüyen göç yönetimi kurumlarına entegre edilmesi için yönlendirme ve yardım konusunda kılavuzlar hazırlamıştır.