Destekli Gönüllü Geri Dönüş ve Yeniden Entegrasyon (AVRR), 2009 yılından bu yana IOM Türkiye'nin temel faaliyetlerinden biridir ve göç yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. AVRR programı, ev sahibi veya transit ülkelerde kalamayan veya kalmak istemeyen ve menşe ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyen göçmenlerin düzenli ve insani bir şekilde geri dönüşünü ve yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Program, bu kişilerin geri dönmeleri ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için güvenli ve destekleyici bir yol sağlar. 

IOM'in AVRR programının kilit noktası, bunun bireyin özgür seçimine dayalı, gönüllü ve bilinçli bir karar olmasıdır. Bu kararın; süreç hakkında, geri dönüldüğünde ne olacağı hakkında ve kişinin kalmak istemesi halinde seçeneklerinin neler olduğu hakkında doğru bilgilere dayandırılması gerekmektedir. Süreç, hem göçmenin haklarını koruyacak hem de devletin egemenliğine saygı gösterecek şekilde tasarlanmıştır. 

IOM; düzensiz göçmenlere, iltica başvurusu sürecinde olup başvuruları reddedilen veya geri çekilen kişilere, sıkışık durumdaki göçmenlere, insan ticareti mağdurlarına ve/veya diğer hassas durumdaki kişilere destek olmayı amaçlamaktadır. Ayrılış öncesi, dönüş ve transit geçiş, karşılama ve yeniden entegrasyon aşamalarında kişilere yardım sağlanmaktadır. 

Süreçler sırasında ve sonrasında, bireylerin ilerlemesi izlenmekte ve bu da gelecekteki çalışmaları destekleyecek araştırmalara katkıda bulunmaktadır. 

Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) ve polis, geri gönderme merkezleri, Sahil Güvenlik, STK'lar ve geri dönüş yapılan ülkelerin diplomatik misyonları gibi diğer ilgili taraflarla ortaklaşarak Türkiye'nin AVRR ile ilgili mevzuatını ve ulusal operasyonlarını oluşturmak da ülkede kilit bir faaliyet haline gelmiştir. 

Daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edin: https://www.iom.int/return-and-reintegration 

IOM'den AVRR desteği alma konusunda daha fazla bilgi için lütfen aşağıda sıralanmış farklı dillerdeki broşürleri inceleyin. 

Arapça

AVRR Posteri

AVRR Broşürü

Bangalce

AVRR Posteri

AVRR Broşürü

İngilizce

AVRR Posteri 

AVRR Broşürü

Fransızca

AVRR Posteri 

AVRR Broşürü 

Peştu

AVRR Posteri 

AVRR Broşürü 

Farsça

AVRR Posteri 

AVRR Broşürü 

Rusça

AVRR Posteri 

AVRR Broşürü 

Türkçe

AVRR Posteri

Urduca

AVRR Posteri 

AVRR Broşürü