Türkiye'de göçmenlerin iş gücü piyasasına entegrasyonunun ve yerel topluluklarla uyumlarının geliştirilmesi, özellikle de Suriye Krizinin sonucunda göçe ilişkin politika yapımı sorunlarını tanımlama yollarından biri olmuştur. IOM, program aracılığıyla bütün insanların gelir kazanma fırsatlarını, hizmetlere erişimi ve toplulukları içerisinde güçlendirilmeyi hak ettiklerine inanır.

Bu göç akınlarının ortasında Türkiye Cumhuriyeti uluslararası iş gücü akınlarının yönetiminde ve göçmen işçilerin korunmasında önemli değişiklikler yapmıştır. Uluslararası İş Gücü Kanunu Ağustos 2016'da yürürlüğe girmiş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) bünyesinde Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü (UİGM) kurulmuştur. UİGM, kuruluşundan bu yana, uluslararası işçilerin Türk iş gücü piyasasına dâhil edilmesini sağlamak için çalışma izinleri vermek; göçmenlere hükûmet düzenlemelerinde yol bulmalarına yardımcı olmak için teknik ve idari destek sağlamak ve iş gücü göçü konularında kurumlar arası koordinasyona öncülük etmek de dâhil olmak üzere Türkiye'nin iş gücü göçü yönetimini ve düzenlemesini geliştirmek için önemli adımlar atmıştır.

IOM, hükûmetin kapsamlı ve insan haklarına dayalı bir iş gücü göçü yönetim sistemi geliştirmesini desteklemektedir. IOM, düzensiz göçle mücadele etmek, göçmen işçilerin haklarını ve kayıtlı istihdamını savunmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla Türkiye'nin iş gücü piyasasının yabancı iş gücü ihtiyaçlarını değerlendirmek için ÇSGB ile yakın iş birliği içindedir. Bu çalışma; kapasite geliştirme, politika ve altyapının iyileştirilmesine destek ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere (hem göçmenlere hem de ev sahibi topluluk üyelerine ait) desteği içermektedir.

IOM'nin programları, hem kaynak hem de hedef ülkelerde sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için göçün iyi yönetilmesi gücünden yararlanmaktadır.