IOM, teknik destek sağlamak, kapasite geliştirmek ve topluluk katılımını teşvik etmek için küresel ve yerel uzmanlığından yararlanarak Türkiye'deki uyum sürecini desteklemede kilit bir rol oynamaktadır. IOM'nin girişimleri, ulusal bir uyum politikasının geliştirilmesine, göçmenlere ve mültecilere entegre hizmetler sunulmasına ve göçmenler ile ev sahibi topluluklar arasında uyumun teşvik edilmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca IOM, çeşitli basılı ve dijital kanallar ve bilgilendirme toplantıları aracılığıyla doğru ve ilk elden bilgi aktarmaktadır.

IOM Türkiye'nin Sosyal Uyum Stratejisi (2023-2027), önümüzdeki beş yıl için yol haritasını ortaya koymakta ve sistematik, kapsamlı ve yerel bağlama uygun eylemler oluşturmak için hükûmetin ve diğer paydaşların önceliklerini gözeterek uyuma odaklanmaktadır. Bu yaklaşım, hükûmet, sivil toplum, göçmenler, mülteciler, ev sahibi topluluklar ve diğer ilgili kilit ortaklarla mevcut iş birliğinin geliştirilmesine dayanmaktadır. Ayrıca, farklı geçmişlere sahip insanlar arasında "anlamlı sosyal etkileşimi" kolaylaştırmak, IOM'nin uyumlaştırma faaliyetlerinin önemli bir ilkesidir. IOM'nin Sosyal Uyum Programlarının tasarlanması, uygulanması ve etkilerinin değerlendirilmesi, sosyal uyum programları aracılığıyla göçmenlerin dâhil edilmesi ve sosyal uyuma yönelik somut bilimsel ve kanıta dayalı yaklaşımlar sunmakta ve IOM'nin uyumlaştırma faaliyetlerine ve bunların etkilerinin değerlendirilmesine rehberlik etmektedir.

Bir bütün olarak strateji, Göç Yönetimi Çerçevesi ve Küresel Göç Mutabakatı gibi küresel çerçevelerle uyumludur ve Çeşitlilik, Dâhiliyet ve Sosyal Uyum Girişimi de dâhil olmak üzere çeşitli girişimlere katkıda bulunmaktadır.