IOM çalışmalarının önemli bir parçası, göçmenlerin haklarının korunmasını sağlamaktır. Bazı göçmenler doğrudan hassas gruplar olabilirken, diğerleri kendilerini savunmasız durumlarda bulabilir ve özelleşmiş koruma ve desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu gruplar arasında şunlar yer almaktadır: 

 • İnsan ticareti mağdurları 

 • Şiddet, sömürü ve istismara karşı savunmasız veya bu suçların mağduru göçmenler 

 • Ailelerinden ayrı düşmüş veya refakatsiz göçmen çocuklar 

 • Mülteciler ve sığınmacılar 

 • Vatansız kişiler 

 • Yerinden edilmiş ve sıkışık durumdaki göçmenler 

 • Kriz olaylarının arasında kalmış göçmenler 

 • Azınlık gruplar 

 • Farklı cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi ve cinsiyet özelliklerine sahip bireyler 

 • Kadınlar, yaşlılar, engelliler ve gençler 

Kriz durumlarında veya karmaşık göç akımlarında, hassas durumdaki göçmenlerin özel ihtiyaçlarını tespit ederek onlara destek ve koruma sağlamak özellikle önemlidir. Göçmenlere destek olmak amacıyla IOM Türkiye, hükûmet paydaşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, ulusal ve bölgesel düzeylerde iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım ve koruma sağlamak için çalışmaktadır. 

IOM Türkiye'nin koruma faaliyetleri, hassas durumdaki bireylerin ve özellikle istismar, sömürü, şiddet, ihmal ve kasıtlı mahrumiyete maruz bırakılan kişilerin koruma risklerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bunu, koruma tehditlerini ve kırılganlıklarını ele alırken bireylerin, topluluklarının ve yükümlülük sahiplerinin kapasitelerini artırarak yapar. Diğer paydaşlarla ortaklaşa çalışan IOM, aşağıdaki altı katman aracılığıyla çalışmalarını yürütür: 

 • Doğrudan yardım 

 • Eğitim ve kapasite geliştirme 

 • Veri, araştırma ve öğrenme 

 • Toplantı ve diyalog 

 • Savunuculuk ve iletişim 

 • Tematik rehberlik sağlama