IOM Türkiye, Dünya Gıda Programı, GIZ ve yedi yerel belediye ile ortaklaşa aşevlerinin kapasitesini güçlendirmek için birlikte çalışıyor. Bu proje, Alman Hükümeti, İrlanda Hükümeti ve ABD Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu'nun (BPRM) desteğiyle hayata geçirildi. Proje, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Ankara, Kilis ve Şanlıurfa illerinde faaliyet göstermektedir.

Aşevleri, hem Suriyeli hem de Türk toplulukların bir araya gelip savunmasız insanlar için yemek hazırladığı bir merkez haline geldi. Aşevleri, yerel ve mülteci topluluklar arasındaki sosyal uyumu güçlendirmenin yanı sıra hassas durumdaki mülteciler ve Türk vatandaşları için istihdam edilebilirliği ve işgücü piyasalarına erişimi artırmayı amaçlıyor.