Hikayeler
By:
  • Başak Nur Yirmibeşoğlu | İletişim Danışmanı

İnsanın hayatta karşılaştığı engeller bazen başarıya giden basamaklara dönüşebilir. Mersin'de Dam Medikal'in kurucusu 57 yaşındaki eczacı Mahmut'un hikayesinde de bu açıkça görülüyor. 

Halep'te 23 yıl eczacılık yapan Mahmut, 2013 yılında, savaş nedeniyle ülkesini terk edip ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Yeni bir ülkeye göç etmek yeni fırsatlar anlamına geliyordu. Mahmut, Türkiye’ye geldiğinde tıbbi malzeme sektöründe iş kurmaya karar verdi. 

Yeni bir iş kurmak korkutucu görünüyordu ama vazgeçmek asla bir seçenek değildi. "Bu yaşta sıfırdan nasıl başlayacağımı düşünmek zorunda kaldım" diyor Mahmut. 

2017 yılında Mahmut arkadaşlarıyla bir araya gelerek özellikle Mersin'de yaygın olarak bulunmayan besin takviyesi ürünlerini formüle etmesiyle şirketinin temelini attı. Yedi ortakla birlikte fabrika kurmaya karar verdiler. 

Mahmut'un artık yerel pazara vitaminler, öksürük şurupları ve balık yağı gibi takviyeler sağlayan başarılı bir işi var.  Dam Medikal, işyerinde pozitif etkileşim ve uyumu teşvik ederek hem yerel hem de göçmen topluluktan insanları istihdam ediyor.

Dam Medikal artık Mersin'de istihdam olanağı sağlayan, gelişmekte olan bir işletme. Fotoğraf: IOM 2024/Başak Nur Yirmibeşoğlu

İşi büyütmeye hazır olduklarını hisseden Mahmut ve ortakları, iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ülkelerine, dış pazara da yöneldiler. 

Ancak bu ülkelerde besin takviyeleri satmak için sağlık bakanlıklarından izin alınması gerekiyordu. Mahmut, "Gereksinimleri karşılamak için laboratuvarda ek donanıma ihtiyacımız vardı," diye belirtiyor. 

Bu zorlukların üstesinden gelmek için Uluslararası Göç Örgütü (IOM) çok önemli bir rol oynadı. Mahmut, IOM'nin Girişimcilik Geliştirme Fonunu (EDF) bir arkadaşı aracılığıyla öğrenerek başvurmaya karar verdi. 

“Şirketin kalite kontrolüne güçlü bir şekilde odaklanan çok ilginç bir iş planı vardı. Ayrıca genişleme arzuları, büyüme ve sürdürülebilirliğe yönelik net bir vizyon ortaya koydu," diyor IOM'nin geçim kaynakları ekibi üyesi. 

Şirket, IOM'nin desteğiyle iki yeni ekipman satın aldı. Mahmut, "Hibe yoluyla aldığımız ekipmanlardan çok memnunum. İhtiyaçlarımıza göre bizzat kendim seçtim ve bu sayede diğer ülkelere açılabileceğiz, " diyor. Bu destek aynı zamanda şirketin iki yeni çalışanı daha işe almasına olanak tanıdı. 

Dam Medikal kalite kontrolüne daha fazla odaklanabilmek için laboratuvarını genişletti. Fotoğraf: IOM 2024/Başak Nur Yirmibeşoğlu

Mahmut, ülkede yaşanan depremin etkileriyle de karşı karşıya kaldı ancak yaşananları olumlu sonuçlara dönüştürmeye çalıştı. 

Mahmut, "Şubat 2023 depreminden sonra etkilenen bir arkadaşımıza kapılarımızı açtık. Ekonomik açıdan zor durumdaydı. Şu anda birlikte çalışmaktan mutluyuz." diyor. 

Mahmut ve ortakları ayrıca çalışma izni prosedürleri konusunda IOM'den hukuki yardım da aldı. 

Mahmut daha fazlası için çabalamaya devam ediyor ve “Hayalim iş gücümüzü 15 civarından 45'e çıkarmak. 50'ye yakın ürün üretip daha fazla ülkeye ihracat yapmak istiyoruz." diyor. 

Mahmut’un yolculuğu, göçmenlerin yeni geldikleri topluluklara istihdam, büyüme ve yenilik gibi konularda katkıda bulunabileceklerinin önemli bir göstergesi. 

IOM'nin Girişimcilik Geliştirme Fonu, ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmasını ve ek istihdam fırsatlarının yaratılmasını kolaylaştırıyor. 2023 yılında, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu tarafından finanse edilen program kapsamında göçmen ve yerel topluluk üyelerinin sahip olduğu 40 şirket yararlandı.