IOM, Türkiye genelinde toplulukların uyumunu desteklemeye devam ediyor. IOM ve Göç İdaresi Başkanlığının Ankara, Hatay, Bursa, Afyon ve Kahramanmaraş'ta uygulama ortağı olarak seçilen beş sivil toplum kuruluşunun desteğiyle altı ayboyunca düzenlediği toplumsal katılım faaliyetlerinde 1.200'den fazla yararlanıcıya ulaşıldı.

Türkiye genelinde Sosyal Uyum Projesi kapsamında hibe desteği verilen uygulama ortakları göçmen, mülteci ve yerel topluluk üyeleri için bir dizi toplumsal katılım faaliyeti organize etti. Katılımcılar, sosyal uyum, kişisel gelişim, psikososyal destek, ilk yardım, girişimcilik ve istihdam olanakları, psikolojik dayanıklılık ve pozitif ebeveynlik gibi çeşitli tematik eğitimlerden ve oturumlardan yararlandı.

Tüm faaliyetlerin etkisini ölçmek ve şeffaflığını sağlamak için IOM, uygulayıcı ortaklarıyla iş birliği içerisinde izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütüyor.

Sosyal Uyum Çalışmalarında Hibe Desteği faaliyetleri, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve IOM Türkiye ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye’de Sosyal Uyum Projesi kapsamında gerçekleştirildi.